logo

Alg voorwaarden

Algemene voorwaarden:

1) Partijen
De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als; klant (de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Moen Visual Arts).

2) Verplichtingen van
Moen Visual Arts verplicht zicht tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals
overeengekomen, welke is opgemaakt in tweevoud en ondertekend of digitaal akkoord gegeven door beide partijen.

3) Verplichtingen van de klant
De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals overeengekomen, en verklaart te hebben kennis genomen van alle ingevulde velden, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is door ondertekening en/of digitaal akkoord gegaan.

4) De Offerte
Moen Visual Arts heeft u een offerte aangeboden. Aan deze offerte kunnen geen
rechten worden ontleend.

5) Aanbetaling
Moen Visual Arts vraagt van de klant een aanbetaling te doen van 50% van de totaalprijs van de opdracht. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen twee weken na overeenstemming. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende Opdracht ontbonden worden verklaard en kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan de overeenkomst met Moen Visual Arts.

6) Betaling
Voor aflevering van de opdracht dient de klant het resterende bedrag te voldoen aan Moen Visual Arts.

7) Nabestellingen
Het nabestellen van beeldmateriaal is na aflevering van de opdracht mogelijk
bij Moen Visual Arts.

 8) Afspraken na het tekenen van de opdracht
Mocht de klant na het tekenen van de opdracht nog verdere wensen hebben, dan
worden deze allemaal op papier/email gezet door Moen Visual Arts en
verzonden naar de klant.

9) Annuleren van de opdracht
De klant kan de opdracht annuleren tot maximaal 1 maand voor de datum en de
geldende overeenkomst ontbinden, alleen heeft de klant dan nimmer recht op
terugbetaling van de aanbetaling. Alle rechten vervallen na het annuleren van
de opdracht.

10) Moen Visual Arts behoudt te allen tijde de rechten op de beeldmaterialen en mag deze gebruiken voor reclamedoeleinden.

11) De trouwlocatie
De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vinden van een
passende locatie om een reportage te maken ( waarbij Moen Visual Arts adviseert
een binnen- en buiten locatie vast te leggen). Uiteraard zal Moen Visual Arts wel
met voorstellen komen.

12) Uitloop
De aanvangstijd en eindtijd zijn met de klant overeengekomen, mocht er een uitloop zijn dan wordt er een toeslag berekend van €125 – p/u
Door ondertekening of digitale akkoord geeft u aan bekend te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier boven omschreven.

13) Levertijd
De levertijd is binnen 10 weken, mits de benodigde informatie/bestanden tijdig zijn ingeleverd. Na het sturen van een fotoalbum of video concept heeft de klant 3 weken de tijd om wijzigingen door te geven, mocht dit niet gebeurd zijn, dan heeft Moen Visual Arts het recht om de opdracht af te ronden naar eigen inzicht.

14) Videoreportage
De film wordt op een USB stick geleverd. Er wordt een volledige en een gemonteerde versie geleverd, tenzij de film korter is dan 120 minuten. Als er een fout is gemaakt bij de montage, kan het binnen twee weken gemeld worden om het te wijzigen. Na twee weken kan er geen rechten meer ontleend worden.